skip to Main Content

H δικτυογραφία για τις βυζαντινές σπουδές που παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες προέκυψε κατ’ αρχάς από ένα προσωπικό αρχείο ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συλλέχθηκε στη διάρκεια μιας πολύχρονης ενασχόλησης με το Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ο αρχικός αυτός κατάλογος ενημερώθηκε μέσω πρόσφατων αναζητήσεων. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητικός. Πρόκειται μάλλον για μία «αρχή» που ελπίζω να έχει μια πιο μόνιμη συνέχεια. ’λλωστε είναι πια γενικότερα αποδεκτό πως οι δικτυογραφίες και οι δικτυοκρισίες αποτελούν πλέον ένα ζητούμενο της βιβλιογραφικής ενημέρωσης όλων των επιστημονικών κλάδων.

Βίκυ Φωσκόλου (Τεύχος 3 / 2003)

Σχετικά με την επιλογή των δικτυακών τόπων θα πρέπει να αναφερθεί πως η πρόσφατη ανανέωσή τους δε θεωρήθηκε σημαντικό κριτήριο και γι’ αυτό άλλωστε σημειώνεται, σε όσες περιπτώσεις αναφέρεται, η χρονολογία της τελευταίας ανανέωσής τους. Ο λόγος είναι πως ένας από τους στόχους αυτής της πρώτης παρουσίασης ήταν να αποτελέσει μία χαρτογράφηση του «βυζαντινού» Διαδικτύου. Έτσι η οργάνωση των κόμβων σε πύλες (portals), ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακές έδρες, ερευνητικά προγράμματα, περιοδικά και εκθέσεις αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τα σημαντικότερα είδη της πληροφορίας που παρέχονται σήμερα στο Internet για τα σχετικά θέματα.
Ας σημειωθεί, τέλος, πως η τελευταία επίσκεψη στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις έγινε το Μάρτιο του 2003.

Πύλες

Byzantine studies on the Internet
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
Από τους παλιότερους κόμβους για τις βυζαντινές σπουδές στο Διαδίκτυο. Διαμορφώθηκε και διατηρείται από τον Paul Halsall. Πλούσια βιβλιογραφία, on-line βυζαντινές πηγές και εκτενή ηλεκτρονικά «σημειωματάρια» (net-pointers), ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις πεπαλαιωμένα, καθώς η τελευταία ενημέρωση του κόμβου έγινε το Νοέμβριο του 1998.

Ερευνητικά Κέντρα-Οργανισμοί

Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, College de France – C.N.R.S.
http://www.college-de-france.fr/chaires/chaire23/frameset.htm
Πρόκειται για τον κόμβο του Κέντρου Έρευνας της Ιστορίας και του Πολιτισμού του Βυζαντίου, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γαλλίας, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες για τα προγράμματα και τα μέλη του Κέντρου και να συμβουλευτεί έναν πλήρη κατάλογο των δημοσιεύσεών του.

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies
http://www.doaks.org/Byzantine.html
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα βυζαντινών σπουδών. Ο κόμβος του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο διαδικτυακός παράδεισος των βυζαντινολόγων, καθώς προσφέρει on-line όλες τις νέες εκδόσεις του, βάσεις δεδομένων (όπως η Hagiography Database of the 8th and 10th Century) και πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για συνέδρια που διοργανώνονται από το Κέντρο Dumbarton Oaks, όπως και για τις υποτροφίες που παρέχονται για μελέτη σε αυτό.

Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών
http://www.eie.gr/ibe/
Στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα προγράμματα, αναλυτικός κατάλογος δημοσιευμάτων, κατάλογοι περιεχομένων των διεθνών συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το 2000 και εξής, όπως επίσης και τα προγράμματα σεμιναρίων και του φροντιστηρίου ιστορικών επιστημών που διοργανώνονται από το Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών του Ε.Ι.Ε.

Franz Dolger Institut, University of Bonn Academy of Science Nordheim-Westfallen
http://www.antike-und-christentum.de/
Ο δικτυακός τόπος του Ινστιτούτου Franz Dolger (Πανεπιστήμιο Βόννης Ακαδημία Επιστημών Nordheim-Westfallen), που εξειδικεύεται στη μελέτη της ύστερης αρχαιότητας, διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας «μικρής» πύλης για τις σχετικές σπουδές. Έτσι, εκτός από τις σελίδες που αναφέρονται στο Ινστιτούτο, ο επισκέπτης του κόμβου μπορεί να βρει μια πλούσια δικτυογραφία με βιβλιογραφίες, ερευνητικά κέντρα και φορείς, περιοδικά κτλ., νέα και ατζέντα διεθνών σχετικών εκδηλώσεων. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η παρουσίαση των βασικών έργων του Ινστιτούτου, δηλαδή του Reallexicon fur Antike und Christentum με δυνατότητα αναζήτησης των συναφών λημμάτων με λέξεις-κλειδιά, του περιοδικού Jahrbuch fur Antike und Christentum (1958-2001) και τέλος της σειράς των αυτοτελών εκδόσεων με τίτλο Erganzungsbande zum Jahrbuch fur Antike und Christentum [1 (1964) – 35 (2002)], που αποτελούν παράρτημα του περιοδικού.

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://www.auth.gr/kbe/
Στον κόμβο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, σκοπός του οποίου είναι η έρευνα της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, της Βυζαντινής Ιστορίας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και του Βυζαντινού Δικαίου, δίνονται πληροφορίες για τους συνεργάτες, τα ερευνητικά προγράμματα και τις δημοσιεύσεις του Κέντρου.

Επιστημονικές Εταιρείες – Σύλλογοι

Arbeitsgemeinschaft Christliche Archaologie
http://www.agca-spaetantike-byzanz.de/
Πρόκειται για τον κόμβο του επιστημονικού συλλόγου των Γερμανών ιστορικών της τέχνης και αρχαιολόγων της ύστερης αρχαιότητας, της βυζαντινής και της πρώιμης μεσαιωνικής εποχής. Εκτός από τις σχετικές με την ίδια την εταιρεία σελίδες, περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για συνέδρια, εκθέσεις και διαλέξεις, στοιχεία για τις σχετικές σπουδές στη Γερμανία και τέλος κατάλογο πτυχιακών εργασιών (magister), διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

(τελευταία ενημέρωση 17/03/2003)

Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten
http://www.byzantinistik.de/
Οι ηλεκτρονικές σελίδες του επιστημονικού συλλόγου των Γερμανών Βυζαντινολόγων περιλαμβάνουν: αναλυτικό βιβλιογραφικό κατάλογο των δημοσιευμένων ή προς δημοσίευση εργασιών των μελών του, κατάλογο των σχετικών επιστημονικών περιοδικών στις βιβλιοθήκες της Γερμανίας και τέλος κατάλογο συνδέσμων με τις πανεπιστημιακές έδρες βυζαντινών σπουδών στη Γερμανία.

(τελευταία ενημέρωση 20/01/2003)

Association pour l’ ANTIQUITE TARDIVE
http://callimac.vjf.cnrs.fr/AnTardWEB/AnTard.html
Οι ηλεκτρονικές σελίδες της Εταιρείας, στόχος της οποίας είναι η μελέτη της ύστερης αρχαιότητας στη Γαλλία και στις γειτονικές χώρες, περιλαμβάνουν πληροφορίες για την εταιρεία και τις εκδόσεις της, δηλαδή το περιοδικό Antiquite Tardive και τη σειρά επιστημονικών μελετών Bibliotheque de l’Antiquite Tardive.

Australian Association for Byzantine Studies
http://www.mcauley.acu.edu.au/AABS/
Πλούσιο ενημερωτικό υλικό παρέχει ο κόμβος της Αυστραλιανής Επιστημονικής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, στις σελίδες του οποίου περιλαμβάνονται: αναλυτική περιγραφή των τόμων της σειράς Byzantina Australiensia, βιβλιογραφία των Αυστραλών βυζαντινολόγων από το 1997 και εξής, περιλήψεις ανακοινώσεων των ετήσιων συνεδρίων της Εταιρείας (1997-1999) και τέλος το εξαμηνιαίο Newsletter με πληροφορίες για τις βυζαντινές σπουδές στην Αυστραλία (1998-2003).

Society for Late Antiquity
http://www.sc.edu/ltantsoc/
Ο κόμβος της επιστημονικής Εταιρείας για την ύστερη αρχαιότητα περιλαμβάνει ενημερωτικό δελτίο, λίστες επικοινωνίας για σχετικά θέματα, τα προγράμματα των συνεδρίων που διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια και τέλος ένα ηλεκτρονικό σημειωματάριο με κόμβους που αναφέρονται στην ύστερη αρχαιότητα.

(τελευταία ενημέρωση 10/12/97)

The Society for the Promotion of Byzantine Studies
http://www.byzantium.ac.uk/
Ο κόμβος της Εταιρείας για την Προώθηση των Βυζαντινών Σπουδών στη Βρετανία αποτελεί έναν δικτυακό τόπο με πλούσιο και επίκαιρο πληροφοριακό υλικό, καθώς ανανεώνεται αρκετά συχνά, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να εξελιχθεί σε πύλη βυζαντινών σπουδών. Ο επισκέπτης του μπορεί να ανακαλύψει ανακοινώσεις συνεδρίων, ερευνητικών προγραμμάτων και καταλόγους δημοσιεύσεων, νέα και ατζέντα, αλλά και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις βυζαντινές σπουδές, τόσο στη Βρετανία όσο και σε άλλες χώρες.

Spatantike Archaeologie und Byzantinische Kunstgeschichte E.V.
http://www.spaetantikeundbyzanz.de/de/index.htm
Στόχος της επιστημονικής Εταιρείας, που ιδρύθηκε από καθηγητές και φοιτητές της βυζαντινής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, είναι μέσω εκδρομών, διαλέξεων και άλλων δραστηριοτήτων να τονώσουν το ενδιαφέρον για την τέχνη και την αρχαιολογία της ύστερης αρχαιότητας και της βυζαντινής εποχής. Στον κόμβο αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες της εταιρείας, όπως επίσης και περιεχόμενα του περιοδικού Mitteilungen zur Spatantiken Archaologie und Byzantinischen Kunstgeschichte [1 (1998) – 3 (2001)].

United States National Committee for Byzantine Studies
http://www.sc.edu/bsc/usnat/
Πρόκειται για τη σελίδα της Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ωστόσο είναι πολύ φτωχή σε πληροφορίες και πεπαλαιωμένη, καθώς η τελευταία ενημέρωσή της έγινε το Νοέμβριο του 1999. Από αυτή είναι δυνατή η πρόσβαση στις σελίδες για το ετήσιο συνέδριο βυζαντινών σπουδών που διοργανώνει η επιτροπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν καταχωρηθεί τα προγράμματα των παλιότερων συνεδρίων από το 1993 έως το 2002. Βλ. τον κόμβο The United States of America Byzantine Studies Conference
http://www.sc.edu/bsc/

Πανεπιστήμια – Έδρες Βυζαντινών Σπουδών

Οι ηλεκτρονικές σελίδες των πανεπιστημιακών εδρών για τις βυζαντινές σπουδές περιλαμβάνουν συνήθως πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, για το επιστημονικό προσωπικό, όπως επίσης και για τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Στους κόμβους αυτού του είδους ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν επίσης οι σελίδες στις οποίες παρουσιάζεται το περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων με βιβλιογραφία και σχετικές οδηγίες, οι οποίες ωστόσο δεν είναι πάρα πολλές. Από αυτές θα ξεχωρίσουμε τις σελίδες της Sharon Gerstel, καθηγήτριας ιστορίας της τέχνης και αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Maryland
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Colleges/ARHU/Depts/ArtHistory/arthfac/gerstel/arth406.html

Belfast, Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών
http://www.qub.ac.uk/ibs/
Από τον παραπάνω κόμβο παρέχεται επίσης πρόσβαση στη σειρά των εκδόσεων Belfast Byzantine Texts and Translations
http://www.qub.ac.uk/ibs/bbtt.htm

(τελευταία ενημέρωση 03/2003)

Βερολίνο (Freie Universitat), Βυζαντινές Σπουδές
http://www.fu-berlin.de/byzneogr/byzanz/index.htm

Βιένη, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
http://www.univie.ac.at/byzneo/

Birmingham, Κέντρο Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών
http://www.arch-ant.bham.ac.uk/bomg/

(τελευταία ενημέρωση 03/2003)

Βόννη, Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης, Σεμινάριο Χριστιανικής Αρχαιολογίας
http://www.khi.unibonn.de/Institut/Seminar_fur_Christliche_Archao/seminar_fur_christliche_archao.html

Βόννη, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας
http://www.byzantinistik.uni-bonn.de/

(τελευταία ενημέρωση 02/2001)

Freiburg, Χριστιανική Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης
http://www.theol.uni-freiburg.de/ab/cak.htm

(τελευταία ενημέρωση 21/10/2002)

Fribourg, Σεμινάριο παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας
http://www.unifr.ch/scant/archeologiepaleochretienneetbyzantine/paleo-bienvenue.htm

(τελευταία ενημέρωση 15/11/2002)

Iντιάνα, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Βυζαντινές Σπουδές
http://www.byzantine.nd.edu/

(τελευταία ενημέρωση 17/12/2002)

Κολονία, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/byzneograez/

(τελευταία ενημέρωση 03/01/2003)

Λειψία, Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
http://www.uni-leipzig.de/%7Eneograez/

Λονδίνο, King’s College, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
http://www.kcl.ac.uk/kis/schools/hums/byzmodgreek/top.html

Marburg, Χριστιανική Αρχαιολογία και Βυζαντινή Ιστορία της Τέχνης
http://staff-www.uni-marburg.de/%7Ekochg/titelseite.html

Mainz, Τμήμα Ιστορίας, Τομέας Βυζαντινών Σπουδών
http://www.uni-mainz.de/FB/Geschichte/hist5/

(τελευταία ενημέρωση 31/05/2002)

Mainz, Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης, Τομέας Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
http://www.Uni-Mainz.DE/FB/Philologie-III/kunstgesch/

(τελευταία ενημέρωση 24/03/2003)

Οξφόρδη, Βυζαντινές Σπουδές
http://www.history.ox.ac.uk/byzstud/

(τελευταία ενημέρωση 10/08/2003)

Χαϊδελβέργη, Αρχαιολογικό Σεμινάριο, Τμήμα Χριστιανικής Αρχαιολογίας
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak8/ARCH-CHR/

Ερευνητικά Προγράμματα

Βυζαντινή παρουσία στη Γεωργία και γεωργιανή στον ευρύτερο βυζαντινό χώρο
http://georgia.arch.uoa.gr/
Το πρόγραμμα αποτελεί μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθηνών (επιστ. υπεύθυνη καθ. Μ. Παναγιωτίδη). Στόχο έχει τον εντοπισμό και την καταγραφή σε βάση δεδομένων ζωγραφικών μνημειακών συνόλων τα οποία δείχνουν την πολιτισμική επικοινωνία του Βυζαντίου με τη Γεωργία. Ο κόμβος περιλαμβάνει μια εισαγωγική παρουσίαση για τα σχετικά θέματα και πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Constantinople Home Page
http://www.arch.uiuc.edu/research/rgouster/
Ο κόμβος με τον τίτλο Constantinople Home Page, δημιουργός του οποίου είναι ο Robert Ousterhout, ειδικός μελετητής της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Illinois, στόχο έχει να παρέχει τις νεότερες πληροφορίες για τα βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης.

(τελευταία ενημέρωση 02/2003)

The Evergetis Project
http://www.qub.ac.uk/ibs/evergetis.htm
Πρόκειται για ένα διεθνές και διεπιστημονικό πρόγραμμα της Βρετανικής Ακαδημίας που στόχο έχει τη μελέτη, έκδοση και μετάφραση των κειμένων που σχετίζονται με τη Μονή της Θεοτόκου Ευεργέτιδος της Κωνσταντινούπολης. Με αφετηρία το παραπάνω υλικό, το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημοσίευση μελετών σχετικών με το μοναστήρι αλλά και γενικότερα με το βυζαντινό μοναχισμό. Στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες παρουσιάζεται το πρόγραμμα, οι ερευνητές, οι σχετικές δημοσιεύσεις και τα συνέδρια που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Dumbarton Oaks Hagiography Database
http://www.doaks.org/Hagio.html
Πρόκειται για την on-line εκδοχή της βάσης των βυζαντινών αγιολογικών κειμένων του 8ου-10ου αιώνα, η οποία είχε αρχικά δημοσιευθεί το 1998 σε μία σειρά ηλεκτρονικών δισκετών. Η βάση, που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε βυζαντινολόγο, παρέχεται σήμερα δωρεάν από τον κόμβο του ερευνητικού κέντρου Dumbarton Oaks. Αποτελείται από δύο τμήματα: μία εισαγωγή, που περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση των αγιολογικών κειμένων που έχουν αποδελτιωθεί, και την ίδια τη βάση, η οποία με τη σειρά της χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) τον κατάλογο των κειμένων, 2) τον κατάλογο των συγγραφέων και 3) το μηχανισμό αναζήτησης, από τον οποίο είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά στο πλούσιο αυτό σύνολο βυζαντινών πηγών.

Index of Christian Art, Princeton University
http://ica.princeton.edu/
Tο πρόγραμμα Index of Christian Art ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Charles Rufus Morey (1877-1955) το 1917 ως ένα αρχείο καταχώρισης έργων χριστιανικής τέχνης με βάση το εικονογραφικό τους θέμα. Το Index περιλαμβάνει έργα τέχνης από τους πρώιμους αποστολικούς χρόνους μέχρι το 1400 χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο στην τέχνη του δυτικού κόσμου. Δεκαεπτά διαφορετικά είδη τέχνης εκπροσωπούνται στο αρχείο, όπως π.χ. χειρόγραφα, έργα μεταλλοτεχνίας, ζωγραφικής, υαλουργίας κτλ. Η βάση είναι οργανωμένη σε δύο αρχεία: ένα φωτογραφιών, που περιλαμβάνει περίπου 200.000 έργα τέχνης, και ένα θεμάτων, στο οποίο κατατάσσονται τα παραπάνω έργα βάσει των εικονογραφικών θεμάτων. Το φυσικό αρχείο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ενώ τέσσερα αντίγραφά του βρίσκονται σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα.
Στον παραπάνω κόμβο παρουσιάζεται το πρόγραμμα (ιστορία – οργάνωση – ερευνητές – σχετικές δημοσιεύσεις) και είναι δυνατή η πρόσβαση στη βάση έναντι ετήσιας συνδρομής.

The Archaeology of Constantinople and Hinterland
http://museums.ncl.ac.uk/long_walls/
The Anastasian Long Wall Project
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η έρευνα, καταγραφή και χαρτογράφηση των αρχαιολογικών καταλοίπων του τείχους του Αναστασίου, μιας οχύρωσης 56 χιλιομέτρων που κτίστηκε στα βόρεια της Κωνσταντινούπολης για να προστατέψει την πόλη κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2000 διευθύνεται από τον James Crow (University of Newcastle upon Tyne) και την Alessandra Ricci.
Water Supply of Constantinople
Το πρόγραμμα για την καταγραφή του συστήματος υδροδότησης της Κωνσταντινούπολης (2000-2003) αποτελεί συνέχεια του παραπάνω προγράμματος. Το πρόγραμμα διευθύνεται από τον James Crow (University of Newcastle upon Tyne) και Paolo Bono (Πανεπιστήμιο “La Sapienza”, Ρώμη).

The Alacami. Excavation, survey and three-dimensional reconstruction of a late Roman basilica in Cilicia (Southern Turkey)
http://museums.ncl.ac.uk/alacami/alacami.htm
Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος για την ανασκαφή, μελέτη και τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας βασιλικής της πρώιμης βυζαντινής εποχής στη Φλαβιούπολη (σημ. Kadirli) στις παρυφές της πεδιάδας της Κιλικίας, που διευθύνεται από το Richard Bayliss (Department of Archaeology, University of Newcastle upon Tyne). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρισδιάστατες αναπαραστάσεις στις οποίες αποτυπώνονται οι διάφορες οικοδομικές φάσεις του χώρου και του μνημείου.

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit
http://www.bbaw.de/forschung/pmbz/
Ένα “Who is Who” της μεσοβυζαντινής περιόδου (641-1205) που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου, που θα δημοσιευτεί σε δύο τμήματα και θα περιλαμβάνει 20.000 με 25.000 ονόματα. Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν επίσης μονογραφίες και συλλογικοί τόμοι με σχετικά θέματα. Ο πρώτος τόμος (641-867) που έχει ήδη δημοσιευτεί παρέχεται από τις σελίδες του κόμβου μέσω μηχανής αναζήτησης.

Prosopography of the Byzantine World
http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/PBE/
Στόχος του προγράμματος είναι η ηλεκτρονική καταγραφή σε μία βάση δεδομένων όλων των πληροφοριών που διασώζονται για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται σε βυζαντινές πηγές κατά την περίοδο από το 641-1261. Το πρώτο CD-ROM με τα πρόσωπα της περιόδου 641-867 έχει ήδη κυκλοφορήσει.

(τελευταία ενημέρωση 12/12/2002)
Περιοδικά

Byzantine & Modern Greek Studies
http://www.arch-ant.bham.ac.uk/research/journal.htm
Ετήσιο επιστημονικό περιοδικό του Κέντρου Βυζαντινών, Οθωμανικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Birmingham αφιερωμένο σε όλες τις επιστημονικές πλευρές των σχετικών σπουδών: ιστορικές, λογοτεχνικές, κοινωνικοανθρωπολογικές. Τα περιεχόμενα των τόμων 23 (1999) έως 26 (2002) παρουσιάζονται στον κόμβο.

Byzantinische Zeitschrift
http://www.saur.de/Journals/jbyze.htm
Πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στις βυζαντινές σπουδές. Ιδρύθηκε το 1892 από τον K. Krumbacher και εκδίδεται σήμερα από τον P. Schreiner (Πανεπιστήμιο Κολονίας). Τα περιεχόμενα των τόμων 92 (1999) έως 94 (2001) παρουσιάζονται στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες.

Dumbarton Oaks Papers
http://www.doaks.org/Publications.html
Το ετήσιο περιοδικό του ερευνητικού κέντρου Dumbarton Oaks. Τα περιεχόμενα των τόμων 27 (1973) έως 55 (2001) παρουσιάζονται στον κόμβο, ενώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.doaks.org/Etexts.html βρίσκονται on-line τα περιεχόμενα των τόμων 53 (1999) έως 56 (2002).

Jahrbuch fur Antike und Christentum
http://www.antike-und-christentum.de/
Το περιοδικό του Franz Dolger Institut, University of Bonn Academy of Science Nordheim-Westfallen, με τα περιεχόμενα από τον τόμο 1 (1958) έως και τον 44 (2001).

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes
http://www.sas.ac.uk/warburg/journal/journal_index.htm
Πρόκειται για το ετήσιο περιοδικό του Ινστιτούτου Warburg του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Στις ηλεκτρονικές σελίδες του αναφέρονται οι στόχοι, η ιστορία και πληροφορίες για τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό, όπως επίσης και τα περιεχόμενα του τελευταίου τόμου.

Revue Antiquite Tardive
http://callimac.vjf.cnrs.fr/AnTardWEB/AnTard.html
Ο δικτυακός τόπος του επιστημονικού περιοδικού της Association pour l’Antiquite Tardive, στις σελίδες του οποίου περιλαμβάνονται επίσης τα περιεχόμενα των τόμων 1 (1993) έως 9 (2001).

Zeitschrift fur Antikes Christentum /Journal of Ancient Christianity
http://www.degruyter.de/journals/zac/
Επιστημονικό περιοδικό που στόχο έχει την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των κλασικών σπουδών και της ιστορίας της χριστιανικής εκκλησίας και θρησκείας. Τα περιεχόμενα των τόμων 1 (1997) έως 6 (2002) είναι καταχωρημένα στις παραπάνω σελίδες, στις οποίες βρίσκονται επίσης on-line οι ίδιοι τόμοι για τους ερευνητές ή τα ιδρύματα που είναι ήδη συνδρομητές της έντυπης έκδοσης του περιοδικού.

Μουσεία – Εκθέσεις

Θησαυροί του Αγίου Όρους
http://www.culture.gr/2/21/218/
Πρόκειται για το δικτυακό τόπο της έκθεσης Θησαυροί του Αγίου Όρους, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη ’97 και παρουσιάστηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της πόλης τον Ιούνιο-Δεκέμβριο του 1997. Η έκθεση παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία της αγιορείτικης μοναστικής πολιτείας οι ανεκτίμητοι πνευματικοί και καλλιτεχνικοί θησαυροί της «βγήκαν» εκτός Αγίου Όρους και εκτέθηκαν στο ευρύ κοινό.
Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση βρίσκεται καταχωρημένος όλος ο ογκώδης κατάλογος της έκθεσης (πάνω από 600 σελίδες κειμένου μαζί με φωτογραφίες των εκθεμάτων!) και πληροφορίες για τα μοναστήρια του ’θω.

The Glory of Byzantium
http://www.metmuseum.org/toah/hd/byza/hd_byza.htm
Ο δικτυακός τόπος της περίφημης έκθεσης The Glory of Byzantium που διοργανώθηκε από το Metropolitan Museum of Arts της Νέας Υόρκης το 1997 αποτελεί σήμερα μία εξερεύνηση της βυζαντινής τέχνης. Η έκθεση περιλάμβανε τα διασημότερα και σπουδαιότερα έργα της μεσοβυζαντινής εποχής (843-1261) που βρίσκονται σήμερα σε συλλογές και μουσεία ανά τον κόσμο.

The Cleveland Museum of Art, Gallery of Early Christian and Byzantine Art
http://www.clemusart.com/byzantine/
Η συλλογή Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Τέχνης του Cleveland Museum of Art περιλαμβάνει μερικά από τα γνωστότερα έργα της εποχής, όπως τα γλυπτά με σκηνές από το βίο του Ιωνά και το μοναδικό εντοίχιο ύφασμα με την εικόνα της Θεοτόκου. Πολύ ενδιαφέρουσα η on-line ξενάγηση στη συλλογή από τους επιμελητές της.

Museum fur Spatantike und Byzantinische Kunst Berlin
http://www.smb.spk-berlin.de/msb/
Ένας σχετικά «φτωχός» δικτυακός τόπος μιας πολύ σημαντικής συλλογής.

Διάφορα

Late Antique Archaeology Conference Web Site
http://www.lateantiquearchaeology.com/
Πρόκειται για τον κόμβο της βρετανικής επιστημονικής συνάντησης για την ύστερη αρχαιότητα που διοργανώνεται από το Βρετανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της ’γκυρας. Το συνέδριο λαμβάνει χώρα δύο φορές ετησίως, μία στη Βρετανία και μία σε κάποια άλλη χώρα, με στόχο την ανάπτυξη των σχετικών σπουδών.

ΠΗΓΗ: http://www.ime.gr

Back To Top