skip to Main Content

Πρόσκλησις εἰς τα­κτι­κὴν Γε­νι­κὴν Συ­νέ­λευ­σιν

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ   Ἐν Ἀ­θήναις τῇ 14 Ἀ­πρι­λί­ου 2015  Πρὸς τοὺς κυ­ρί­ους Ἑ­ταί­ρους Ἔ­χο­μεν τὴν τι­μὴν νὰ πα­ρα­κα­λέ­σω­μεν Ὑ­μᾶς ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε εἰς τα­κτι­κὴν Γε­νι­κὴν Συ­νέ­λευ­σιν συγ­κλη­θη­σο­μέ­νην εἰς τὰ γρα­φεῖ­α τῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Βυ­ζαν­τι­νῶν Σπου­δῶν (Ἀ­ρι­στεί­δου 8, 8ος ὄ­ρο­φος) τὴν Τε­τάρ­την 22…

Κυκλοφόρησε ο ΝΔ Τόμος της Επετηρίδας

       Κυκλοφόρησε ο ΝΔ τόμος της επετηρίδας της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών και διατίθεται από τα γραφεία μας.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΔ' TOMOΥ, 2010-2013 ROMANO  ROBERTO:  Aggiunte e correzioni  alla  bi bliografia della bizantinistica italiana 1960-1979     5-18ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Γερασίμου Βλάχου, πραγματεία…

Το Βυζάντιο στο διαδίκτυο: Ηλεκτρονικές σελίδες για τις βυζαντινές σπουδές στο Internet

H δικτυογραφία για τις βυζαντινές σπουδές που παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες προέκυψε κατ' αρχάς από ένα προσωπικό αρχείο ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συλλέχθηκε στη διάρκεια μιας πολύχρονης ενασχόλησης με το Διαδίκτυο. Στη συνέχεια, ο αρχικός αυτός κατάλογος ενημερώθηκε μέσω πρόσφατων αναζητήσεων.…

Back To Top