skip to Main Content

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ εἰς τα­κτι­κὴν Γε­νι­κὴν Συ­νέ­λευ­σιν

  • 22/04/2015

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ   Ἐν Ἀ­θήναις τῇ 14 Ἀ­πρι­λί­ου 2015  Πρὸς τοὺς κυ­ρί­ους Ἑ­ταί­ρους Ἔ­χο­μεν τὴν τι­μὴν νὰ πα­ρα­κα­λέ­σω­μεν Ὑ­μᾶς ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε εἰς τα­κτι­κὴν Γε­νι­κὴν Συ­νέ­λευ­σιν συγ­κλη­θη­σο­μέ­νην εἰς τὰ γρα­φεῖ­α τῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Βυ­ζαν­τι­νῶν Σπου­δῶν (Ἀ­ρι­στεί­δου 8, 8ος ὄ­ρο­φος) τὴν Τε­τάρ­την 22…

Κυκλοφόρησε ο ΝΔ Τόμος της Επετηρίδας

  • 10/04/2015

       Κυκλοφόρησε ο ΝΔ τόμος της επετηρίδας της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών και διατίθεται από τα γραφεία μας.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΔ' TOMOΥ, 2010-2013 ROMANO  ROBERTO:  Aggiunte e correzioni  alla  bi bliografia della bizantinistica italiana 1960-1979     5-18ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ- ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ: Γερασίμου Βλάχου, πραγματεία…

Back To Top